Αγαπητοί μας φίλοι

 Οι ιστοσελίδες αυτές είναι δημιούργημα του Τριανταφυλλάκου Ν. Παναγιώτη πτυχιούχου της Φυσικομαθηματικής Σχολής (φυσιογνώστης) ο οποίος στα πρώτα χρόνια της κυνηγετικής του δραστηριότητας, αντιμετώπισε το πρόβλημα της ενημέρωσης σε θέματα απαγορεύσεων κυνηγίου και συγκεκριμένα ποιές είναι οι απαγορευμένες περιοχές, ποιά είναι τα όριά τους, τι είναι οι ζώνες διάβασης, θηρεύσιμα είδη κτλ.

 Τα μόνα στοιχεία που υπήρχαν ήταν οι δημοσιεύσεις των ΦΕΚ από τον αείμνηστο εκδότη του περιοδικού Κυνηγεσία-Κυνοφιλία Δρ. Μπασουράκο.
Χάρτες με τις απαγορευμένες ζώνες κλπ δεν υπήρχαν.

 Τότε (1986) γεννήθηκε η ιδέα να ασχολήθουμε με το θέμα και άρχισε η συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες συλλόγους κλπ.

 Η ιδέα μας υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 με την έκδοση του "Κυνηγετικού Οδηγού-Κυνηγετικών Χαρτών " της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου αρχικά, ακολούθησαν οι εκδόσεις Θεσσαλίας,Ηπείρου και Μακεδονίας ...

..έγιναν επανεκδόσεις τα επόμενα χρόνια και το έργο ολοκληρώθηκε στις 7-9-2005 με την έκδοση και κυκλοφορία του Κυνηγετικού Χάρτη της Ελλάδος που περιέχει όλα τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τις Απαγορεύσεις ορισμένου χρόνου, τις  Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων, τις Ζώνες Διάβασης Τρυγόνων, τα Εκτροφεία,τα Εθνικά Πάρκα, κλπ.

 Ταυτόχρονα με την έκδοση των χαρτών από το  (2005), δημιουργήσαμε και την ιστοσελίδα www.e-fox.gr  που συμπλήρωσε τα κενά, τις πιθανές ατέλειες των χαρτών ...μια και το θέμα των απαγορεύσεων παρουσιάζει δυναμική εξέλιξη με τις ανανεώσεις κλπ

...όμως η εξέλιξη της τεχνολογίας μας ανάγκασε και πάλι προχωρήσουμε στη κατασκευή δύο νέων ιστοσελίδων με ονομασία efox.gr (χωρίς παύλα)  και alopix.mobi προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των κυνηγών και όχι μόνο....μέσω των κινητών τους ή τα tablets και με τη προσθήκη διαδραστικών χαρτών όπου μπορούσε αυτό να πραγματοποιηθεί..αλλά και άλλων τεχνικών..

..έτσι λοιπόν η παρούσα ιστοσελίδα είναι responsive ..δηλαδή προσαρμόζεται σε οποιουδήποτε μεγέθους συσκευή...και έχουμε αποτυπώσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις περιοχές που ενδιαφέρουν τους κυνηγούς (Απαγορεύεις Κυνηγίου, ΚΑΖ, πυρήνες Εθνικών Δρυμών, Ζώνες Διάβασης, Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων κλπ)..πάνω σε εννέα διαφορετικά γεωγραφικά υπόβαθρα (δορυφορικά)...

...Τα περιεχόμενα των Κυνηγετικών μας χαρτών (έντυπων) Καταφύγια Άγριας Ζωής, Απαγορεύσεις ορισμένου χρόνου, Ζώνες Διάβασης κλπ είναι συμβατά με τους κωδικούς τους με τα περιεχόμενα του efox.gr και  και του alopix,mobi

..Οι έντυποι "Κυνηγετικοί Χάρτες-Κυνηγετικός Οδηγός" θα συνεχίσουν να εκδίδονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους κυνηγούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία.. προσφέροντας τους σύντομα λεπτομερέστερους χάρτες...

 Η διακίνηση των χαρτών μας γίνεται από την εταιρεία (βλέπε παρακάτω)..και οι ιστοσελίδες ενημερώνονται - διαχειρίζονται από τον Παναγιώτη Τριανταφυλλάκο

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΧΑΡΤΩΝ
Παναγιώτης Τριανταφυλλάκος
Κιν. 6977-925.923
e-mail triantefox at gmail.com